Advokatbyrået Paragrafen AS ble etablert av advokat Marianne Karlsen i 2014, og stiller med fagkunnskap som strekker seg over 30 år tilbake i tid.

Marianne Karlsen

Advokat/Partner

Marianne Karlsen fikk advokatbevilling i 1991, og har mange års erfaring som blant annet aktor ved Stavanger politikammer og overformynder i Bergen. Hun arbeider med en rekke rettsområder, blant annet strafferett, familierett, arv- og skifterett, eiendom, utlendingssaker, arbeidsrett, klage på eller omgjøring av forvaltningsvedtak m.m.

Utdannelse

 • 1988 – Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen
 • 2003 – Bedriftsøkonom, BI-Handelshøyskolen, Stavanger og Bergen

Bevilling

 • 2014 – Tillatelse til å drive eiendomsmegling
 • 2014 – Tjenestekonsesjon i Utlendingsdirektoratets advokatordning i asylsaker
 • 1991 – Advokatbevilling

Arbeidserfaring

 • 2014 – Advokat, Advokatbyrået Paragrafen AS
 • 2000 – 2013 – Etatsleder/overformynder, Bergen Kommune
 • 2004 – 2006 – Advokat for kemneren i Bergen, avd. kommunale krav
 • 1994 – 1999 – Politiadjutant/konstituert politiinspektør, Stavanger politikammer
 • 1993 – 1994 – Advokat, Advokatfirmaet Pål Mitsem, Stavanger
 • 1989 – 1993 – Politifullmektig/politiadjutant, Stavanger politikammer
 • 1988 – 1999 – Førstekonsulent/juridisk saksbehandler, Rogaland fylkesskattekontor

Verv og styreerfaring

 • 2019 – Styremedlem, stiftelsen A-klinikk på Vestlandet
 • 2009 – 2014 – Nemndsmedlem, Utlendingsnemnda
 • 2001 – 2013 – Styreleder, Bergen Overformynderi, Bergen Kommune

Kontakt oss

Advokatbyrået Paragrafen AS

Besøksadresse
Jordalsveien 17
5105 Eidsvåg i Åsane

Postadresse
Jordalsveien 17
5105 Eidsvåg i Åsane

Tlf: 95 84 10 23
E-post: post@advmk.no