Gratis konsultasjon

Ikke sjelden oppstår det en tvist mellom to parter. Andre ganger kan man ha en juridisk problemstilling hengende over seg, uten nødvendigvis å være i konflikt med noen. Uansett om problemet er stort eller lite, kunne man kanskje tenkt seg en advokats vurdering av saken. Samtidig ønsker de færreste å sitte igjen med forpliktelser og utgifter dersom det skulle vise seg at man ikke har en sterk sak likevel. Vi tilbyr 60 minutters gratis konsultasjon hvor du kan fortelle om din sak, medbringe eventuelle dokumenter, og få en advokats vurdering. Du vil også få avklart om saken er noe vi ville rådet deg å gå videre med eller ikke. Konsultasjonen er helt uforpliktende, slik at du etter møtet selv bestemmer om du ønsker videre bistand i saken.

Priser

Våre priser varierer med sakens art og omfang. I visse tilfeller kan advokatutgiftene dekkes av staten gjennom ordningen om fri rettshjelp, eller av klientens forsikringsselskap gjennom rettshjelpsforsikringen. Spørsmål knyttet til dette er lettere å besvare dersom vi får kjennskap til din konkrete sak. Ta kontakt for en rask og uforpliktende vurdering.

Personvern

Trykk her for personvernerklæring

Kontakt oss

Advokatbyrået Paragrafen AS

Besøksadresse
Jordalsveien 17
5105 Eidsvåg i Åsane

Postadresse
Jordalsveien 17
5105 Eidsvåg i Åsane

Tlf: 95 84 10 23
E-post: post@advmk.no